Kabaret KWADRAT

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2011-4-14 / Czwartek

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL.07.03.00-30-081/10 "I Ty możesz zostać artystą"

ogłoszenie w większym rozmiarze www.kwadrat-expo.com.pl/kabaret/festiwal_zostan_gwiazda_kabaretu_IX_2010_2011_galerie.php

© Kabaret KWADRAT