Adres:

60-359 Poznań, ul. Zb±szyńska 27

tel:
+48-61 861 54 48
+48-61 861 54 54

fax:
+48-61 861 54 54

e-mail:
biuro@kwadrat-expo.com.pl

NIP: 782-161-24-69
Regon: 639804442

Rachunek bankowy:
ING Bank ¦l±ski S.A. O/Poznań
77 1050 1520 1000 0022 3729 4547