Przyjmujemy prace z komputerów Macintosh i PC na następujących nośnikach danych:

   - CD-rom
   - MOP 230 (640)
   - SyQuest 270
   - ZIP 100

Warunkiem przyjęcia prac do wydruku jest odpowiednie ich przygotowanie
wg podanych niżej wytycznych:  Właściwą paletą kolorów dla drukowanych prac jest standard CMYK - oznacza to, że wszystkie kolory ze standardu PANTONE występujące w pracach podlegają konwersji na CMYK.

Wszystkie materiały rastrowe występujące w pracach w skali 1:1 powinny być zapisane jako pliki formaty *.tif CMYK (bez LZW Compression) z rozdzielczością minimum 100 dpi (dla precyzyjnej grafiki zalecamy 150 dpi).

W przypadku prac nie drukowanych "na spad", tzn. z białym tłem dookoła, na skrajnych rogach formatu należy umieścić 1-2 mm punkty/pasery.

Wszelkie czynności podejmowane przez agencję - dotyczące odpowiedniego przygotowania prac do druku - będą liczone wg cennika agencji. Wszelkie ewentualne niezgodności lub nieprawidłowości podczas drukowania prac będą na bieżąco konsultowane z Klientem.

Uwaga - wydruk na system Roll-up ma rozdzielczość 120 dpi.

  1. Prace w formacie pliku postscriptowego (*.ps; *.eps)
    lub w formacie aplikacji:
 • FreeHand
 • Photoshop
 • Illustrator
 • QuarkXPress
2. Wszystkie fonty występujące w pracy bezwarunkowo "zamienić na krzywe".

3. Szczególnie złożone eps-y graficzne należy "rozbijać na części pierwsze",
    tzn. każdy z komponentów zapisywać jako samodzielne eps-y.  1. Prace w formacie pliku postscriptowego (*.ps; *.eps)
    lub w formacie aplikacji:
 • FreeHand
 • CorelDRAW
 • Photoshop
 • Illustrator
 • PageMaker
2. Wszystkie fonty występujące w pracy bezwarunkowo "zamienić na krzywe".

3. Prace generowane z CorelDRAW! można dostarczać jako pliki postscriptowe:
 • *.ps (bez separacji, określić format ps-a);
 • *.eps placeable (bez separacji, bez nagłówka, nadać 250 pasm tonalnych, określić format eps-a)